Polisi Pembelian

Sila baca dokumen ini dengan teliti kerana ia mengandungi terma & syarat yang telah anda persetujui  untuk dipatuhi jika anda terus menggunakan Pustaka Cahaya Kasturi. Di bawah merupakan Terma & Syarat (“Syarat”)   yang memohon kepada penggunaan Pustaka Cahaya Kasturi dan sebarang pembelian yang anda buat melalui Pustaka Cahaya Kasturi.

Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan antara Terma Penggunaan & Syarat-syarat yang terkemudian yang akan diguna pakai. Syarat- syarat dan Terma Penggunaan ini terpakai antara anda dan Pustaka Cahaya Kasturi Sdn Bhd (“Pustaka Cahaya Kasturi, “Kita”,Kami”) pejabat berdaftar yang mana terletak di PT7491 BBN 1/1E, Bandar Baru Nilai, 71800 Negeri Sembilan, Malaysia. Sila hantar sebarang aduan, pertanyaan atau berkaitan syarat-syarat ini atau Pustaka Cahaya Kasturi kandungan seperti yang tersenarai dalam halaman Hubungi Kami.

Laman web ini dikendalikan oleh Pustaka Cahaya Kasturi (756841-K) dari alamat yang  berdaftar yang mana terletak di PT7491 BBN 1/1E, Bandar Baru Nilai, 71800 Negeri Sembilan, Malaysia

Pembelian Produk Pustaka Cahaya Kasturi.

Kelayakan untuk membuat pembelian atas talian 

Anda hanya boleh membuat pembelian produk-produk :-

Tersedia untuk dijual dan dimana butirannya di paparkan pada Pustaka Cahaya Kasturi.

Bagi penghantaran dalam Semenanjung Malaysia dan Barat Malaysia.

Untuk kegunaan peribadi, sama ada oleh anda sendiri atau oleh penerima yang dicadangkan bagi produk. Pustaka Cahaya Kasturi Berhak untuk menolak mana-mana pesanan dan mempunyai sebab munasabah untuk jualan seterusnya.

Maklumat produk yang boleh dibeli (termasuk harga ) telah adalah dinyatakan pada Pustaka Cahaya Kasturi. Pustaka Cahaya Kasturi. mengambil semua langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa semua butiran, keterangan, dan harga produk yang dipaparkan pada e-store adalah benar pada masa itu apabila maklumat yang berkaitan diletakkan pada Pustaka Cahaya Kasturi.. Walaupun segala usaha untuk memastikan Pustaka Cahaya Kasturi  dikemaskini, maklumat yang terdapat pada suatu masa tertentu tidak semestinya menggambarkan kedudukan tepat pada saat anda membuat pesanan.

Produk Pesanan

Sebaik sahaja anda telah memilih produk- produk yang anda ingin menempah, klik pada butang “Daftar Keluar” pada akhir proses checkout.

Sebaik sahaja anda klik pada butang  “Daftar Keluar”, anda telah membuat tawaran yang mengikat bagi barangan jualan tersebut. Tawaran anda pada peringkat ini adalah masih tertakluk sebagai penerimaan anda. Bagi membolehkan pihak kami menerima tawaran anda, kami memperoleh kebenaran daripada syarikat Kredit Kad untuk jumlah yang dinyatakan di halaman ringkasan pesanan. Pihak kami tidak akan mengambil wang dari kad anda pada peringkat ini, walaupun jumlah yang ada untuk anda membelanjakan akan dikurangkan dengan kebenaran. Ini adalah proses yang biasa dengan pihak bank. Jika Kad Kredit anda tidak memberi kebenaran, pesanan anda tidak akan diproses ke peringkat selanjutnya.

Pustaka Cahaya Kasturi akan menghantar email kepada anda untuk mengesahkan tempahan produk anda telah diterima.

Pihak kami menganggap bahawa telah menerima tawaran anda, dan kontrak sepadan jualan bagi produk yang anda pesan yang dibuat diantara anda dan Pustaka Cahaya Kasturi hanya apabila produk-produk yang dihantar kepada anda seperti yang dinyatakan di dalam email pengesahan penghantaran.

Pustaka Cahaya Kasturi tidak menolak atau tidak akan dapat memproses pesanan anda jika :-

  • Produk yang anda pesan tidak diteruskan atau tidak lagi tersedia.
  • Kad Kredit anda tidak memberi kebenaran untuk pembayaran harga belian.
  • Anda tidak memenuhi kelayakan untuk pesanan kriteria seperti dinyatakan di atas.

Pembatalan Pesanan

Sebelum anda membuat pesanan anda, anda boleh melihat kandungan dan jumlah dalam bakul membeli-belah anda. Sebaik sahaja pesanan anda telah berjaya dihantar dan pembayaran diterima bagi pembelian anda, pesanan anda akan “ Dihantar ke Pembungkusan” memasuki proses penghantaran segera. Pihak kami menasihatkan anda untuk menyemak kembali dengan teliti dan mengubah suai pesanan anda sebelum penyerahan bayaran. Setelah pesanan anda “ Dihantar ke Proses Pembungkusan” ia telah memasuki proses penghantaran dan tiada perubahan dibuat pada masa hadapan.

Polisi Bayaran Balik

Pihak kami komited untuk menyediakan produk yang berkualiti kepada pelanggan kami. Jika anda tidak berpuas hati dengan pembelian atas talian anda, kami akan memberikan anda bayaran balik bagi  barangan yang dikembalikan, tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.

Umum

Pustaka Cahaya Kasturi berhak untuk:-

Mengubah suai atau menarik balik, buat sementara waktu atau selama-lamanya, Pustaka Cahaya Kasturi (atau mana-mana bahagian daripadanya) dengan atau tanpa notis kepada anda;Pustaka Cahaya Kasturi tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian atau penarikan balik ;dan/ atau

Pertukaran syarat-syarat ini dari semasa ke semasa, dan anda menggunakan Pustaka Cahaya Kasturi (atau sebahagian daripada perkhidmatan) berikutan perubahan itu hendaklah disifatkan sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa dengan kerap untuk menentukan sama ada syarat- syarat telah berubah. Jika anda tidak bersetuju dengan apa-apa perubahan kepada syarat-syarat maka anda perlu berhenti menggunakan Pustaka Cahaya Kasturi.

Jika Pustaka Cahaya Kasturi perlu menukar syarat-syarat ini, pesanan anda tertakluk kepada Terma & Syarat pada tarikh dan masa ada telah letakkan pesanan. Terma-terma dan Syarat-syarat boleh dilihat di bawah T&C.

Jika terdapat mana-mana bahagian syarat ini yang diisytiharkan haram atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan itu akan dianggap telah dipadamkan dari syarat dan peruntukan selebihnya dalam syarat akan terus berkuatkuasa  dan berkesan sepenuhnya, Undang-undang Malaysia terpakai kepada syarat-syarat ini dan sebarang petikaian yang berkaitan dengan syarat ini akan diselesaikan oleh Mahkamah Malaysia.