RM20.00

• Jean Le Barson: “Guru yang paling baik adalah guru yang paling banyak belajar daripada muridnya.”
• Halifax: “Kesedaran seorang guru yang dirinya guru, menyebabkan dia mudah lupa dia sendiri masih bodoh.”
• Nietzche: “Kebanggaan guru yang paling besar apabila ada murid melebihi darinya.”
• Horace Mann: “Guru yang mengajar tanpa menimbulkan dan menyemarak keinginan dan semangat belajar pada murid-muridnya, sama sahaja dengan orang yang menempa besi yang dingin.”
• Pujangga berkata: “Seorang guru perlu memiliki ciri-ciri daya tarikan Cleopatra, berwibawa seperti Machiavelli, sabar seperti Nabi Ayub AS, lemah-lembut seperti watak Santo Francis, bijaksana seperti Nabi Sulaiman AS, dan memiliki daya khayal seperti Walt Disney.”

 

170 in stock