RM6.00

Pelaksanaan undang-undang jenayah Islam adalah berdasarkan dua prinsip asas iaitu “Menyeru kepada Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran” (al-Amru bil Ma’ruf wa al-Nahyu ‘anil Munkar). Kedua-dua prinsip ini juga menjadi asas kepada prinsip al-Hisbah yang menekankan tanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang selamat dan bebas daripada persekitaran yang tidak baik.

Melalui prinsip ini, setiap individu, komuniti atau pemimpin masyarakat serta agensi-agensi yang berkaitan bertanggungjawab dalam mencegah atau sekurang-kurangnya membantu mencegah jenayah daripada berlaku. Jika tindakan pencegahan awal dapat dilaksanakan secara bersama dan berkesan kemungkinan pelakuan jenayah syariah dapat dikawal daripada berleluasa dalam sesebuah masyarakat. 

800 in stock

Category: