Siri Siyasah : Cegah Jenayah – Pencegahan Jenayah Syariah

Pelaksanaan undang-undang jenayah Islam adalah berdasarkan dua prinsip asas iaitu “Menyeru kepada Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran” (al-Amru bil Ma’ruf wa al-Nahyu ‘anil Munkar). Kedua-dua prinsip ini juga menjadi asas kepada prinsip al-Hisbah yang menekankan tanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang selamat dan bebas daripada persekitaran yang tidak baik.

Melalui prinsip ini, setiap individu, komuniti atau pemimpin masyarakat serta agensi-agensi yang berkaitan bertanggungjawab dalam mencegah atau sekurang-kurangnya membantu mencegah jenayah daripada berlaku. Jika tindakan pencegahan awal dapat dilaksanakan secara bersama dan berkesan kemungkinan pelakuan jenayah syariah dapat dikawal daripada berleluasa dalam sesebuah masyarakat. 

RM8.00

6 items sold

3164 in stock

Category: