Siri 4 Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi, sepertimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup sezaman dengannya dan juga yang mengenalinya. Beliau adalah imam umat Islam seluruh dunia, juga Imam bagi Dar al-Islam dan mufti bagi Negara Iraq. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang arif tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, penerang untuk dunia, sebagai contoh dan tauladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar ketika menghadapi percubaan, soleh dan zuhud.

RM12.00

18 items sold

279 in stock

Category: