RM35.00

Berkata Ibn Hamdan:

Alangkah besarnya dan bahaya urusan fatwa ini. Sangat sedikit orang yang berkelayakan dalam memberikan fatwa dan sedikit juga mereka yang takut dosa-dosa dan bahaya dalam berfatwa serta mereka berasa cukup dan berpada dalam memberikan fatwa hanya orang itu dan orang ini.

Mereka juga ghurur (terpedaya) dengan imhaal dan juga pengabaian, serta berpada dengan sangkaan mereka bahawa mereka itu tergolong dalam bilangan mereka yang tiada tolak bandingannya.