RM12.00 RM6.00

“Ramai orang soleh yang telah meninggal dunia dari satu kurun kepada satu kurun seterusnya, maka tinggallah di bumi ini manusia yang jahat, seperti gandum atau kurma yang buruk setelah ditapis di mana mereka tidak akan dipedulikan oleh Allah.”

Riwayat al-Bukhari (6434), Ibn Hibban (6852) dan al-Tabarani (3/123)

295 in stock

Jualan 10 Malam Terakhir Ramadhan , 50% untuk kesemua buku terbitan Pustaka Cahaya Kasturi dan 30 % untuk buku selain terbitan PCK