RM12.00

“Ramai orang soleh yang telah meninggal dunia dari satu kurun kepada satu kurun seterusnya, maka tinggallah di bumi ini manusia yang jahat, seperti gandum atau kurma yang buruk setelah ditapis di mana mereka tidak akan dipedulikan oleh Allah.”

Riwayat al-Bukhari (6434), Ibn Hibban (6852) dan al-Tabarani (3/123)

48 in stock