RM11.00

Mazhab Asya’irah termasuk dalam akidah Islamiyyah yang diterima pakai oleh jumhur umat Islam dan kebanyakan ulama’nya bermula daripada zaman kenabian dan sepanjang sejarah Islam hingga ke hari ini sehingga Allah mewariskan dunia ini kepada sesiapa yang dikehendakinya.

Mazhab Asya’irah dinisbahkan kepada pengasasnya dan pemimpin utamanya al-Syeikh Abi al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy’ari yang dilahirkan di kota Basrah pada tahun 260H dan meninggal dunia di kota Baghdad pada tahun 324H.

274 in stock

Category: