RM10.00RM25.00

Penulis menukilkan banyak fatwa ulama sama ada ulama yang terdahulu atau ulama masa kini, yang merentasi pelbagai mazhab sama ada Syafie, Hanafi, Maliki, Hanbali atau lain-lainnya.

Dalam buku ini, penulis juga memasukkan berkenaan dengan sambutan hari raya dan permasalahannya, begitu juga dengan Lailatul Qadar. Ini semata-mata untuk melengkapkan perbincangan yang berkaitan hukum puasa.

SKU: N/A Category: