RM5.00 RM2.50

Setelah beberapa  buah buku berkaitan isu nikah kahwin seperti ‘iddah, institusi kekeluargaan dan juga talak diterbitkan, penulis terpanggil untuk membincangkan tentang secara khusus berkaitan dengan isu rujuk selepas berlaku perceraian. Hal ini mula timbul kerana boleh jadi kefahaman tidak sama dan sekata. Justeru, natijahnya rujuk telah menjadi perbahasan yang panjang dan begitu menarik dalam kalangan para ulama dan fuqaha.

295 in stock

Category:

Jualan 10 Malam Terakhir Ramadhan , 50% untuk kesemua buku terbitan Pustaka Cahaya Kasturi dan 30 % untuk buku selain terbitan PCK