RM5.00

Buku Bayan Linnas Edisi Khas ini mengemukakan sedikit pandangan berkaitan Usul Persendirian bagi mencadangkan Rang Undang-Undang (RUU) Ahli Persendirian bernama Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) (Pindaan) 2016, selepas ini disebut “Cadangan Pindaan Akta 355”.

788 in stock

Category:

Terima Kasih kerana Melawat website kami. Dismiss