RM10.00 RM5.00

Sebenarnya isu akidah adalah isu pokok dan asas yang dianggap usul dalam agama kita. Ia mempunyai banyak cabang seperti isu qalam, arasy, titian sirat, syurga, neraka, timbangan mizan dan lain-lain lagi yang termasuk dibawah tajuk beriman dengan hari akhirat.
Justeru, amat wajar untuk ditekuni oleh para ulama dan juga umat Islam agar kefahamannya itu benar-benar menepati nas syariat bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah.

198 in stock

Category:

Jualan 10 Malam Terakhir Ramadhan , 50% untuk kesemua buku terbitan Pustaka Cahaya Kasturi dan 30 % untuk buku selain terbitan PCK