RM9.00

Sebenarnya isu akidah adalah isu pokok dan asas yang dianggap usul dalam agama kita. Ia mempunyai banyak cabang seperti isu qalam, arasy, titian sirat, syurga, neraka, timbangan mizan dan lain-lain lagi yang termasuk dibawah tajuk beriman dengan hari akhirat.
Justeru, amat wajar untuk ditekuni oleh para ulama dan juga umat Islam agar kefahamannya itu benar-benar menepati nas syariat bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah.

Category: