RM10.00

Sesungguhnya kehidupan ini penuh dengan ujian, termasuk hidup dan mati juga jadi ujian.

Mengetahui segala hukum dan adab berkaitan jenazah amtlah penting kerana perkara ini merupakan hak si mati yang menjadi kewajipan secara fardu kifayah terhadap yang hidup dalam menguruskan sehingga si mati dikebumikan dengan penuh penghormatan.

Maka, sewajarnyalah kita umat Islam memiliki buku ini bagi meraikan hak saudara kita dalam menguruskan mayat dengan sempurna.

Out of stock

Categories: ,