RM60.00

Apakah kelebihan mendapatkan ilmu pengetahuan melalui kaedah “Soal Jawab” ini?

Pembaca atau pendengar dapat menggarap ilmu pengetahuan dan hukum-hakam dengan pantas. Walaupun begitu penjawab soalan (penulis) tidak mengetepikan jawapan yang berautoriti dengan nas dan dalil naqli dan aqli. Ayat-ayat al-Quran disertakan teks. Hadis-hadis disertakan perawi.

Out of stock

Category: