RM20.00

Islam mensyariatkan perkahwinan dan menetapkan peraturan yang sempurna berdasarkan prinsip yang kukuh demi menjamin kestabilan masyarakat, kebahagiaan keluarga, tersebarnya kebaikan, pemeliharaan budi pekerti dan mengekalkan generasi manusia. Antara hikmah perkahwinan ialah:
• Memenuhi keperluan fitrah manusia
• Mewujudkan ketenangan jiwa dan rohani
• Memelihara generasi manusia yang sejahtera

2 in stock

Category: