SYARAH SAFINAH AL-NAJA

RM25.00

Para ulama’ kita yang terdahulu telah mengarang banyak kitab
tentang ilmu fiqh. Tidak syak lagi bahawa setiap pengarang yang
mulia tersebut, pasti telah melihat adanya ruang-ruang ilmu yang
menuntut mereka membuat pengisian dan adanya keperluan yang
menuntut mereka melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh.
Ada dalam kalangan mereka mendapatinya perlu membuat
huraian secara meluas, manakala yang lain pula mendapatinya
sangat perlu kepada rumusan dan ringkasan sahaja.
Begitu juga ada dalam kalangan mereka yang mengarangnya
dalam bentuk puisi atau prosa. Seterusnya, ada yang mengkaji
masalah-masalah yang penting serta bahagian-bahagian yang
berkaitan dengannya. Di samping itu, ada juga pengarang yang
membataskan kajiannya kepada masalah-masalah yang penting.

Read more