1. Kanak-kanak yang belum mumayyiz, orang gila dan yang mabuk, halal sembelihan mereka kerana mereka juga mempunyai niat dan kehendaknya secara umumnya,tetapi hukumnya makruh.
  2. Halal buruan yang dilakukan oleh mereka samada ada dengan melepaskan anjing atau anak panah

Kitab Matlaul Badrain Wa Majma Bahrain : Kitab Fiqh Mazhab Syafie oleh Syeikh Muhammad bin ismail Daud Fathoni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *