RM7.00

Solat Istikharah ialah solat sunat sebanyak dua rakaat yang boleh dilakukan pada waktu-waktu yang tidak makruh. Solat ini sunat dilakukan oleh sesiapa yang mahu sesuatu perkara yang harus sedangkan dia tidak mengetahui kebaikan perkara tersebut.

Selepas solat Istikharah, sunat berdoa dengan doa yang ma’thur. Jika Allah melapangkan dadanya untuk melakukan perkara itu selepas mengerjakan solat tersebut maka lakukanlah, dan jika sebaliknya jangan melakukannya.

Solat Istikharah adalah merupakan satu jawapan dalam menentukan pilihan segala perkara yang baik kerana ianya berdasarkan kepada petunjuk nabawi dan ilham rabbani daripada Allah Rabb al-‘alamin.

 

289 in stock

Category: