Original price was: RM20.00.Current price is: RM18.00.

Telah menjadi kebiasaan para ulama menitipkan nasihat kepada murid-murid dan juga anak-anaknya seperti yang dilakukan oleh ramai tokoh. Antaranya yang masyhur ialah Imam Hujjatul Islam al-Ghazali melalui karyanya yang masyhur Ayyuha al-Walad dan juga ramai tokoh-tokoh yang lain mutakhir ini telah mengikut sunnah yang baik ini dalam penyampaian nasihat kepada generasi yang seterusnya.

Out of stock