RM5.00

Setelah beberapa¬† buah buku berkaitan isu nikah kahwin seperti ‘iddah, institusi kekeluargaan dan juga talak diterbitkan, penulis terpanggil untuk membincangkan tentang secara khusus berkaitan dengan isu rujuk selepas berlaku perceraian. Hal ini mula timbul kerana boleh jadi kefahaman tidak sama dan sekata. Justeru, natijahnya rujuk telah menjadi perbahasan yang panjang dan begitu menarik dalam kalangan para ulama dan fuqaha.

97 in stock

Category: