RM10.00

Mungkin kita tidak tahu atau terlepas pandang mengenai Maqasid Syariah satu isu yang perlu dilihat dan dikaji secara mendalam memandangkan banyak hal dan perkara yang bersangkutan dengannya khususnya dalam menilai hukum, dan pada masa kini, sifat global dalam kehidupan secara realiti di dunia.Ibn ‘Ashur berkata: “Bukanlah setiap mukallaf perlu kepada pengetahuan Maqasid al-Syariah, ini kerana mengetahui Maqasid al-Syariah adalah jenis yang halus dan seni daripada pelbagai jenis ilmu. Bahawa menjadi suatu hak bagi seorang alim mengetahui maqasid daripada ulama pelbagai tingkatan kefahaman dan penguasaan ilmunya.”

283 in stock