RM12.00

Perbahasan berkenaan jin belum tamat sejak zaman Rasulullah SAW hinggalah hari ini. Bagaimanapun, adakah jin boleh dijadikan kawan atau lawan pada diri kita? Syeikh Mahmud Syaltut, mantan Syeikh al-Azhar dalam bukunya yang bertajuk al-Fatawa berkata: ” Ramai khalayak dan masyarakat berpendapat di alam buana yang luas ini disebalik manusia yang pandai berbicara dan mempunyai akal serta bekerja, terdapat jenis makhluk yang lain bersifat ghaib tidakmungkin dapat dilihat pada zatnya tetapi diketahui dengan segala kesan dan perlakuannya.”

Out of stock

Category: