Adakah wajib qadha’ solat bagi orang yang bertayammum kerana sejuk?

Pendapat yang sahih dalam mazhab mewajibkan qadha’ bagi orang yang bertayammum kerana sejuk. Ini kerana api boleh digunakan untuk memanaskan air dan keadaan api tiada, adalah jarang berlaku. Hadith ‘Amr bin As di atas memiliki ihtimal (kemungkinan) bahawa dia mengqadhanya, dan dia sudah tahu wajibnya qadha’

Sumber : Kitab Safinatun Naja’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jualan 10 Malam Terakhir Ramadhan , 50% untuk kesemua buku terbitan Pustaka Cahaya Kasturi dan 30 % untuk buku selain terbitan PCK