Daily Archives: March 21, 2017

Hasil tangan mufti wilayah

KUALA LUMPUR 16 Jun – Kejayaan sesebuah organisasi amat berkait rapat dengan dengan sikap dan budaya kerja individu yang berada di dalamnya. Justeru, menyedari kepentingan pembudayaan budaya kerja cemerlang untuk masa depan organisasi dan negara secara khususnya, sebuah buku panduan kepada perkara ini telah ditulis oleh Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri. Buku […]